Tuyển dụng

  • TUYỂN TRƯỞNG NHÓM MARKETING

    TUYỂN TRƯỞNG NHÓM MARKETING

    28/11/2019 - Admin

    Mô tả công việc - Quản lý, giám sát các hoạt động marketing, đánh giá, đo lường và báo cáo về hiệu suất các chiến dịch. - Lập kế hoạch marketing, truyền thông và triển khai thực hiện theo từng giai đoạn. -...
1 2

Liên hệ

24/7
Xem nhanh