Media

1. Linh ảnh xưởng sản xuất chụp 2019

https://drive.google.com/open?id=12tLjUKd0wKRsuay56_glctFZup5cJ3EN

 

1. Linh ảnh thăm xưởng và du lịch vũng tàu đầu năm 2020

https://bit.ly/anhthienhuong

 

2. Linh ảnh xưởng sản xuất chụp 2020
https://drive.google.com/drive/folders/1HZ2CaZ6KeCLuvMABWwrS7Ogmw0ZXprjr

 

Liên hệ

24/7
Xem nhanh