PHẦN 2: THAM QUAN RESORT MEKONG LONG THÀNH

PHẦN 2: THAM QUAN RESORT MEKONG LONG THÀNH

Hướng đến vùng biển Vũng tàu xinh đẹp Thiên Hương Shoes dừng chân tại Mekong Long Thành, cả đoàn ăn sáng và cùng nhau lưu lại những bức hình đẹp

Mọi người cùng nhau lưu lại những tấm ảnh đẹp

Mọi người cùng nhau lưu lại những tấm ảnh đẹp

Mọi người cùng nhau lưu lại những tấm ảnh đẹp

 

Mọi người cùng nhau lưu lại những tấm ảnh đẹp

 

 

Mọi người cùng nhau lưu lại những tấm ảnh đẹp

Liên hệ

24/7
Xem nhanh